SikaMur-InjectoCream-100 felhasználható talajnedvesség elleni szigetelésre szinte a legtöbb falazattípus esetén

 

 

SikaMur-InjectoCream-100

A SikaMur®-InjectoCream-100 egy újgenerációs talajnedvesség elleni szigetelő vízzáró krém, 600 ml-es monoporciós kiszerelésben. Az anyagot egy kinyomó pisztoly segítségével juttatjuk be a kifúrt lyukakba – nincs szükség speciális injektáló eszközre. Az egy munkafolyamattal beinjektált SikaMur®-InjectoCream-100 felszívódik a nedves falban, és ott egy vízzáró réteget képez és megakadályozza a további nedvesség felszívódását.

Felhasználási terület
SikaMur®-InjectoCream-100 felhasználható talajnedvesség elleni szigetelésre szinte a legtöbb falazattípus esetén:

– Tömör téglafalak
– Üreges falak
– Szabálytalan formájú kőfalak és zúzottkő-töltésű falak, stb.

 

Termékjellemzők / előnyök

– Könnyű alkalmazás (csekély a hibás feldolgozás esélye, azaz különösebb hozzáértést nem igényel)
– Egykomponensű, egyszerű felhasználás
– Gyors felhasználás (nincs ’dupla munka’, nem kell várni a folyadék behatolására sem nyomás alatt, sem gravitációsan).
– Nem szükséges az injektáló lyukak előzetes benedvesítése (mint a nyomás alatti rendszernél).
– Gyors injektálás (nincs várakozási idő az anyag bejuttatásánál összehasonlítva a nyomás alatti rendszerrel és nincs utántöltésre szükség, mint a gravitációs rendszernél).
– Feldolgozásra alkalmas (egyszerű anyagmennyiség számítás)
– Nem szükséges speciális és drága injektáló berendezés
– Nincs visszafolyás a falakból, lyukakból
– Koncentrátum 80% feletti aktív tartalommal (kevesebb mennyiségű inaktív anyagot juttatunk be a falba – így sokkal hatásosabb eredményt kapunk, mint az alacsonyabb koncentrációjú anyagoknál).
– Kismértékben veszélyes, vizes bázisú – nem maró hatású, nem gyúlékony nem szükséges nyomás az injektáláshoz
– Nagyon kevés anyagveszteség
– A megmaradó hulladék mennyisége kevés
– Nincs kivirágzás (mint a szilikonát tartalmú vízszigetelő anyagoknál)

 

Furatok:
A hatékony végrehajtáshoz megfelelő mennyiségű SikaMur®-InjectoCream-100 anyagot kell használni. A rendszer előírásai szerint 12 mm átmérőjű lyukakat kell vízszintesen fúrni egymástól 12 cm-re. A szükséges lyukmélységet a különféle falvastagságok esetén a lenti táblázat mutatja. Minden további falvastagság esetén a lyuk alja 40 mm-re közelítse meg a fal túlsó oldalát.

A lyukakat közvetlenül a vízszintes habarcshézagba fúrjuk, lehetőleg közel az alaptesthez (lásd a lenti rajzon a kétfajta falazási mód szerinti megoldást).

Fúrás után minden egyes lyukat alaposan fújjuk ki száraz levegővel.

12 mm átmérőjű lyukak előírt mélysége SikaMur®-InjectoCream-100 anyag használatakor:

Faltípusok

Tömör téglafalak:
Tömör téglafalak esetén a kivitelezés egy oldalról egy menetben történik. Ez a fúró méretétől függ.

Fúrjuk ki a falat a habarcshézagban a fenti táblázatban megadott mélységgel.

 

 

Üreges falak:
Üreges falak esetén a kivitelezés vagy egy oldalról egy menetben, vagy mindkét oldalról külön-külön történik. Egy oldalról történő kivitelezés esetén fúrjuk át teljesen a habarcshézagot, és fúrjunk tovább a második rétegbe is, amennyiben a falazati üreg kisebb, mint
40 mm.
A SikaMur®-InjectoCream-100 viszkozitása lehetővé teszi az egy oldalról történő munkavégzést. Mindig vizsgáljuk meg, hogy a lyuk tiszta legyen. Ha a munkavégzés külön oldalról történik, akkorv úgy kezeljük, mintha az önálló fal lenne.

Szabálytalan formájú kőfalak és zúzottkő-töltésű falak:
A furatok készítéséhez jelöljünk ki egy optimális útvonalat. Amennyiben porózus kőről van szó, pl. homokkő, akkor fúrjunk közvetlenül a porózus kőbe. Változó vastagságú és egyenetlen falazású kőfalak gátolhatják az injektáló anyag bejuttatását. Ha felmerül ez a probléma, akkor vagy fúrjunk be a fal 50%-áig mindkét oldalról lehetőleg azonos magasságban, vagy további lyukakat fúrjunk azonos oldalról annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű SikaMur®-InjectoCream-100 anyagot tudjunk az üregekbe juttatni a vízszigetelés hatékonysága érdekében.

 

 

Rendszerinformáció:

Feldolgozás

Anyagszükséglet / adagolás

 

Megjegyzés: Az oldalak egyenetlenségeitől függően a fenti mennyiségek eltérőek lehetnek. A szükséges anyagmennyiséghez mindig kalkuláljunk legalább plusz 10%-ot.

 

 

Előkészítés
Ha szükséges, távolítsa el a szegélylécet és/vagy a vakolatot, hogy feltárjuk a szigetelendő alapfalazatot. Mérjük meg a falak vastagságát, amit szigetelni szeretnénk. és ehhez igazítsuk a fúrógép mélységhatárolóját vagy jelöljük meg a fúrót egy ragasztószalaggal.

 

Feldolgozási körülmények / korlátozások

Környezet hőmérséklete
Az injektálási munka csak 0 °C feletti hőmérséklet esetén végezhető el, illetve akkor, ha a hőmérséklet 48 órán belül várhatóan nem esik 0 °C alá, mivel így érhetünk csak el megfelelő felszívódást.

 

Feldolgozási eljárás / eszközök

 

Injektálás:
SikaMur®-InjectoCream pisztoly csövét dugja be az előre kifúrt lyukba. Nyomja az adagoló kart és töltse ki a lyukat SikaMur®-InjectoCream-100 anyaggal (miközben a pisztoly csövét folyamatosan húzzuk kifelé) a felülettől 1 cm-ig. Ha üreges falat töltünk egy oldalról, akkor a furatot teljes hosszában töltsük ki mindkét oldalról. Hulladékkezelésre vonatkozóan a helyi előírások szerint kell eljárni.

Üregek javítása:
Minden kifúrt lyukat tömjünk be, töltsük ki és zárjuk egy megfelelő Sika habarccsal.

Újravakolás:
Mint minden talajnedvesség elleni szigetelés, a régi vakolat eltávolítása után egy alkalmas sótároló vakolat készítése a követelmény. Ehhez a munkához használja a SikaMur® Dry habarcsot. Felhasználás előtt olvassa el a Termék Adatlapot.

 

Megjegyzések a feldolgozáshoz / korlátozások

A SikaMur®-InjectoCream-100 anyag nem felületimpregnálásra lett kifejlesztve, ezért ne használjuk ilyen esetben.
Amennyiben egy fehér felület injektált oldalán elszíneződés jelentkezik, egyszerűen kefével távolítsuk el azt, ha a felület már száraz.

 

Fontos tudnivalók

Mérési értékek
Ebben az Adatlapban minden műszaki adat laborteszt eredményén alapszik. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

Biztonsági előírások
Fontos biztonsági tudnivalók

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

 

Jogi tudnivalók
A termékeinkre vonatkozó adatok, beleértve a kivitelezésre és a felhasználásra vonatkozó javaslatok átlagos esetben az ez idő szerint rendelkezésünkre álló ismereteinken és tapasztalatainkon alapulnak és feltétel, hogy a termékek szakszerűen kerüljenek tárolásra és felhasználásra. A különböző anyagok, aljzatok és eltérő munkakörülmények miatt a munka eredményének vagy felelősségének szavatossága, amelyből a jogviszony mindig is származik, sem ezen útmutatásból, de
a szóbeli tanácsadás alapján sem terhel minket, a szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét kivéve. Emellett a felhasználónak kell bizonyítani, hogy írásban minden ismeret, amely a Sika által a szakszerű és sikert ígérő megítéléshez szükséges, a Sika időben és teljes körűen átadásra került. A felhasználónak kell a termékeknek a tervezett alkalmazási célra való alkalmasságát vizsgálnia. A termékspecifikáció változtatásainak jogát fenntartjuk. A harmadik felet védő jogokat figyelembe kell venni. Egyebekben érvényesek a mindenkori Általános Üzleti Feltételeink. Érvényes ugyanakkor a mindenkori legújabb Termék Adatlap, amelyet tőlünk bárki elkérhet.

 

 

 

 

A fent említett információk laboratóriumi vizsgálaton és gyakorlati tapasztalaton alapulnak, amelyeket a termékismertetőben megadott időpontban ellenőriztek. A termék minőségét gyári rendszerünk garantálja, amely megfelel az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszernek és az ISO 14001-es környezetvédelmi követelményeknek. Mint a termék gyártója, a termék javaslatainktól eltérő vagy nem megfelelő módon történő használatából adódó sérülésekért nem vállalunk felelősséget.

A termékismertetőben közölt alkalmazási területeket és felhasználási technológiákat jelenleg legjobb műszaki ismereteink alapján javasoljuk, de ezek természetesen nem pótolják a helyi adottságoknak megfelelő részletes alkalmazási előírásokat. Közléseink ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekintendők!  A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.